logo

Velkommen til Orion Revisjon

Orion Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsselskap lokalisert i Sandefjord. Selskapet ble stiftet i 2016.

Vi er et lite selskap som er representert i flere bransjer og vi retter vårt fokus mot små og mellomstore selskaper. Våre kunder er hovedsakelig lokalisert i Vestfold. Vi er et lite kontor med søkelys på tilgjengelighet og personlig kontakt med kunden i vår tjenesteleveranse.    

Partner er Tove Lill Johannesen som er statsautorisert revisor med lang erfaring fra revisjonsbransjen og med erfaring fra både små og store bedrifter.  Hun har også jobbet som utleid økonomisjef i mellomstore og store selskap og har i tillegg undervist i regnskapsfag på Universitetet i Sørøst Norge, avdeling Vestfold.